Digitaal bezoek

Schoolonkosten

De financiële bijdragen van ouders worden verspreid over 3 facturen (Kerst-Pasen-eind schooljaar).  De vermelde bedragen zijn gebaseerd op facturen van het voorbije jaar. Op het einde van elk trimester wordt het uiteindelijke bedrag  bepaald aan de hand van de reële kosten. Reizen worden via een aparte factuur verrekend.

Wanneer een activiteit geannuleerd moet worden, kunnen de niet-recupereerbare kosten doorgerekend worden.

De schoolrekeningen worden altijd naar beide ouders gemaild, maar moeten uiteraard maar één keer betaald worden.

Het is steeds mogelijk om een domiciliëring af te sluiten om de rekeningen automatisch te betalen. Heeft u ervoor gekozen om via domiciliëring te betalen, hoeft u hiervoor verder niets te doen. De rekening wordt dan automatisch aangeboden aan uw bank.

Op eenvoudige vraag bij Frank Baeyens kan afgesproken worden om de facturen gespreid te betalen, bijvoorbeeld in maandelijkse schijven. Ondervindt u problemen om de rekening te betalen? Contacteer dan Frank Baeyens. We zoeken graag samen naar een oplossing.

Financiële bijdrage 1e jaar
Financiële bijdrage 2e jaar
Financiële bijdrage 3e jaar
Financiële bijdrage 4e jaar
Financiële bijdrage 5e jaar
Financiële bijdrage 6e jaar

HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92