Digitaal bezoek

Word deel van ons team

 

 

 

 

 

 

 

 

Openstaande Vacatures

Directeur leerlingenzorg

De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) zoekt voor het HeiligeDrievuldigheidscollege Secundair Onderwijs een voltijdse directeur leerlingenzorg.

 

Je opdracht

Als directielid heb je een belangrijke dragende en sturende rol in het HDC.

Als directeur leerlingenzorg stippel je samen met je medewerkers het beleid inzake de (inter)menselijke kant van het leren en het (samen)leven van de leerlingen uit.
Je waakt over de uitvoering van beleidsbeslissingen en over de toepassing van de regelgeving.

 

Verantwoordelijkheden

Als directielid:

 • ben je samen met de directeur algemeen beleid en de directeur onderwijsorganisatie en leeromgeving verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het schoolproject van het HDC.
 • Je participeert actief aan diverse overleg- en beleidsorganen (directieoverleg, staf, ...). Je bent aanspreekpunt voor een aantal vakgroepen, leidt klassenraden en waakt mee over de opvolging van de gemaakte afspraken; 
 • ondersteun en coach je leerkrachten wat betreft klasmanagement, didactiek, pedagogiek … ;
 • vertegenwoordig je het HDC in LKSD, in KSLeuven en in de plaatselijke gemeenschap.  

 

 

Als directeur leerlingenzorg behartig je specifiek de (inter)menselijke kant van het leren en het (samen)leven van de leerlingen. Het referentiekader onderwijskwaliteit is daarbij richtinggevend. Deze verantwoordelijkheid omvat volgende taken:

 • Samen met je medewerkers bouw je het zorgbeleid verder uit: visieontwikkeling; brede basiszorg; zorgcontinuüm; langdurig zieke leerlingen; opvolging leerlingenvolgsysteem; gebruik zorguren; opvolging afwezige leerlingen;  …

Je tekent de samenwerking met het CLB en met het ondersteuningsnetwerk uit, en organiseert de samenwerking met andere organisaties in het netwerk van psychosociale hulpverlening.

 • Je zit de CEL leerlingenbegeleiding voor en stuurt de leerlingenbegeleiders aan.

Je voert zelf ook gesprekken met leerlingen;

Je past het orde- en tuchtbeleid voor leerlingen toe;

Je organiseert bijkomende klassenraden en zit ze voor;

Je voert gesprekken met ouders in het kader van je opdracht                                                   

 • Je bent Liaison officer en katalysator van volgende organen en werkgroepen:
 • leerlingenraad;        
 • ouderraad;
 • werkgroep STIPP (STerk in PestPreventie);
 • werkgroep stress bij leerlingen;
 • werkgroep LEMO (Leer- en motivatiebegeleiding);
 • werkgroep verbinding.

              

 • Je bent eindverantwoordelijk voor activiteiten die werkgroepen, graadcoördinatoren, en secretariaat operationeel trekken:
 • bezoeken overgang 6e leerjaar eerste studiejaar;
 • opendeurdag;
 • in -en uitschrijvingen; intakegesprekken;
 • interne infomomenten studieoriëntering;
 • oudercontacten.

                                                              

Profiel

 • Je bent houder van ten minste een bachelordiploma met onderwijsbevoegdheid.

Bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing i.v.m. leerlingenzorg zijn een meerwaarde.

 • Je bezit een ruime onderwijservaring.
 • Je onderschrijft het schoolproject en de christelijke pedagogie. Je zet je in woord en daad in om dit project gestalte te geven en het welzijn van leerlingen en collega’s te bevorderen. Je houdt voeling met de Leuvense lokale gemeenschap en instanties.
 • Je zet in op participatie. Je bezit sterke relationele vaardigheden en gaat voor een vlotte en collegiale omgang met betrokkenen binnen en buiten HDC en LKSD. Je kan bruggen bouwen en weet mensen te verbinden.
 • Je kan een visie ontwikkelen en deze proactief concretiseren naar beleidsdoelstellingen en actieplannen.
 • Je hebt organisatorisch en administratief talent. Je werkt vlot met ICT-toepassingen inzake gegevensbeheer en gegevensverwerking. Je zorgt voor structuur.
 • Je communiceert goed (liefst meertalig) en weet mensen te inspireren.
 • Je bent discreet en diplomatisch. 
 • Je denkt en werkt volgens de principes van nieuwe autoriteit. 
 • Je denkt oplossingsgericht.
 • Je streeft er actief naar dat alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, etnisch-culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.
 • Je bent een harde werker en investeert ook buiten de schooluren veel tijd en energie in je opdracht.
 • Je bent bereid je bij te scholen.

 

Ons aanbod

 • Je voert een job uit met veel afwisseling, veel verantwoordelijkheid en veel menselijke rijkdom. Je maakt dagelijks een verschil voor de mensen om je heen.
 • Je wordt lid van een hechte directie, staf en CEL in HDC en in LKSD. Op verschillende niveaus is co-creatie aan de orde.
 • Het secretariaat helpt je bij je opdracht.
 • We optimaliseren gaandeweg de jobinhoud.
 • Je wordt 100% aangesteld, in de salarisschaal van een directeur eerstegraadschool:   

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=764

 • De functie start voltijds vanaf 1 juli 2023. Voordien deeltijds inlopen is wenselijk.
 • Je wordt aangemoedigd tot bijkomende vorming.

 

Selectieprocedure

 • Solliciteren kan t.a.v. Myriam Feytons myriamfeytons@gmail.com en Patrick Vandewiele: pat.vandewiele@diomb.be.
 • Kandidaten worden uitgenodigd om naast hun motivatie en cv hun toekomstvisie over de functie van directeur leerlingenzorg te formuleren middels een korte tekst. Deadline: woensdag 12 april.
 • Op basis van de sollicitatiedossiers worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek met een selectiecomité van bestuurders en directeurs op woensdag 19 april. Kandidaten houden deze datum vrij. De selectiegesprekken starten om 17.30 u.
 • We organiseren eventueel een  tweede gespreksronde voor de meest belovende kandidaten op woensdag 26 april, vanaf 14.00 u. Mogelijk maken we een afspraak voor een assessment.

 

 

 

 

 

Sollicitaties

HDC gaat voor duidelijkheid en structuur. Dat is immers een van de bouwstenen van ons schoolproject. Dat geldt ook in verband met spontane sollicitaties: solliciteer via deze pagina, niet via mail en zeker niet op papier (Inderdaad, ook duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel).

Algemene Gegevens

Ik solliciteer voor een job als

(meerdere opties mogelijk)

Indien u als leerkracht solliciteert

Voeg deze bijlagen toe aan je sollicitatie

HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92