Digitaal bezoek

Word deel van ons team

Scroll naar beneden voor de vacature Directeur Onderwijsorganisatie en ondersteunende diensten. Daarnaast kan u ook steeds spontaan solliciteren via onderstaand formulier.

Openstaande Vacatures

Directeur Onderwijsorganisatie en ondersteunende diensten

VZW Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD)

Heilige-Drievuldigheidscollege Secundair Onderwijs, Leuven (HDC)

Voorstelling

Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD)

Het Heilige-Drievuldigheidscollege secundair onderwijs behoort samen met de lagere school van het Heilige-Drievuldigheidscollege, de basisschool Paridaens, het Paridaensinstituut, het Sint-Pieterscollege, en de eerstegraadsschool STROOM tot de vzw LKSD.

Deze scholen bouwen aan een gecentraliseerde samenwerking op het vlak van hun ondersteunende diensten.

Heilige-Drievuldigheidscollege (HDC)

Het HDC is een secundaire school gelegen in het centrum van Leuven. Met een observerende en oriënterende eerste graad en een uitgebreid aanbod aan domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen in de tweede en de derde graad, biedt het onderwijs aan meer dan 1.000 leerlingen. Het HDC zet in op een sterke vorming in een warm schoolklimaat zodat iedere leerling zich ten volle kan ontwikkelen. Dat doet ze vanuit een eigentijds christelijk mens- en wereldbeeld.

Opdracht

Als directeur onderwijsorganisatieheb je een belangrijke leidinggevende en coördinerende rol in het HDC. Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte organisatie van het schoolleven en participeert aan diverse beleids- en overlegorganen. Je waakt over de uitvoering van de beslissingen en de door de overheid bepaalde regelgeving.

Als directeur ondersteunende dienstenben je verantwoordelijk voor domeinen binnen LKSD die het eigenlijke pedagogische en didactische werk in alle scholen van LKSD ondersteunen: de preventie, en de coördinatie van klusjesdiensten. Voor deze domeinen werk je nauw samen met je collega-directeurs van de andere scholen zodat er een LKSD-breed beleid kan worden uitgewerkt voor deze ondersteunende diensten.

Je rapporteert aan de directeur van het HDC.   

Verantwoordelijkheden

 • Samen met de directeur en de directeur leerlingenzorg ben je verantwoordelijk voor de realisatie van het schoolproject van het HDC. Je participeert aan diverse overleg- en beleidsorganen (directieoverleg, pedagogische vergaderingen, staf, LOC...). Je volgt vakgroepen op, leidt klassenraden, en waakt mee over de opvolging daarvan. 
 • Als directeur onderwijsorganisatie behartig je het schoolleven in het HDC door een efficiënte organisatie van de schoolkalender, de klassamenstellingen, uurroosters, examenroosters, extra-curriculaire activiteiten en evenementen, begeleiding werkgroepen, evaluatiebeleid. 
 • Je bent voor HDC en voor LKSD het aanspreekpunt voor begroting en goedkeuring facturen, infrastructuur en verhuur,  ICT en digitale leeromgeving.
 • Je vertegenwoordigt HDC in LKSD, in KSLeuven en de plaatselijke gemeenschap.  
 • Voor LKSD ben je domeinverantwoordelijke voor preventie in de 6 scholen. Je zorgt voor een globaal preventieplan en jaaractieplannen binnen de diverse aspecten van preventie. Je bent eindverantwoordelijk voor de opvolging en de verslaggeving daarvan.
 • Voor LKSD stuur je de klusjesdiensten aan over de scholen heen: je coördineert de grotere klussen en zet de specifieke expertise gericht in op de verschillende campussen. In samenwerking met het sociaal secretariaat ben je verantwoordelijk voor de administratie van het contractueel personeel.

 

Profiel

 • Je bent houder van ten minste een bachelordiploma met onderwijsbevoegdheid. Bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing zijn een meerwaarde.
 • Je onderschrijft het schoolproject en de christelijke pedagogie. Je zet je in woord en daad in om dit project gestalte te geven en het welzijn van leerlingen en collega’s te bevorderen. Je houdt voeling met de Leuvense lokale gemeenschap en instanties.
 • Je bezit een ruime onderwijservaring.
 • Je bent een sterke communicator en een inspirerende persoonlijkheid.
 • Je hebt kennis en ervaring in het doorvoeren van optimalisatie- en veranderingsprocessen.
 • Je kan een visie ontwikkelen en deze proactief concretiseren naar beleidsdoelstellingen en actieplannen.
 • Je zet in op participatie. Je bezit sterke relationele vaardigheden en gaat voor een vlotte en collegiale omgang met betrokkenen binnen en buiten HDC en LKSD. Je kan bruggen bouwen en weet mensen te verbinden. Je bent discreet en diplomatisch. 
 • Je werkt vlot met ICT-toepassingen inzake gegevensbeheer en gegevensverwerking.
 • Je bent aantoonbaar geïnteresseerd in preventie en in het technisch onderhoud van infrastructuur.
 • Je bent een harde werker en investeert ook buiten de schooluren tijd en energie in je opdracht. Je bent bereid je bij te scholen.

 

Ons aanbod

 • Voor een naadloze dossieropvolging mikken we op een indiensttreding op 1 juli 2021.
 • Je voert een job uit met veel afwisseling, veel beleidsverantwoordelijkheid en veel menselijke rijkdom.
 • Je wordt lid van een hechte directie in HDC en in LKSD. 
 • Je wordt 100% aangesteld, in de salarisschaal van adjunct-directeur: Salarisschalen.
 •  Bijkomende vorming.

 

Selectieproces

 • Solliciteren kan t.a.v. Pat Vandewiele: pat.vandewiele@diomb.be.
 • Kandidaten worden uitgenodigd om naast hun motivatie en cv hun toekomstvisie over de functie van directeur onderwijsorganisatie en ondersteunende diensten te formuleren middels een korte tekst. Deadline: ma 12 april.
 • Op basis van het ingezonden materiaal worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek op woensdag 21 april vanaf 16.00 u met een selectiecomité van bestuurders en directeurs.
 • Voor de meest belovende kandidaten wordt een tweede gespreksronde voorzien op woensdag 28 april vanaf 16.00 u. Deze gaat eventueel gepaard met een assessment.

 

Meer informatie over HDC vind je op www.hdc-leuven.be

LKSD en HDC willen een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, etnisch-culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

 

 

 

 

Spontane sollicitaties

HDC gaat voor duidelijkheid en structuur. Dat is immers een van de bouwstenen van ons schoolproject. Dat geldt ook in verband met spontane sollicitaties: solliciteer via deze pagina, niet via mail en zeker niet op papier (Inderdaad, ook duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel).

Algemene Gegevens

Ik solliciteer voor een job als

(meerdere opties mogelijk)

Indien u als leerkracht solliciteert

Voeg deze bijlagen toe aan je sollicitatie

HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92