Digitaal bezoek

Inschrijvingen

eerste leerjaar
andere jaren

 

Eerste leerjaar

Het HDC werkt met meer dan 60 scholen samen om de inschrijvingen eerlijk en vlot te laten verlopen. Daarom werken we met een aanmeldingsprocedure.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

  • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
  • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
  • We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen effectief inschrijven.
  • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
  • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

 

Waar vind ik meer info? Waar kan ik mijn kind aanmelden? En wat moet ik doen om na de aanmelding in te schrijven? Volg onderstaande link.

Andere jaren

We weten niet op voorhand in welke studierichtingen er in welke jaren voor hoeveel zij-instromers plaats zal zijn. Daarom organiseren we registraties voor kandidaat zij-instromers.
 

De registraties vinden plaats van vrijdag 1 juli 2022 om 9.00 uur t.e.m. woensdag 6 juli 2022 om 14 uur, en van dinsdag 23 augustus 2022 om 9.00 uur t.e.m. woensdag 31 augustus 2022 om 14 uur, digitaal, via onderstaande knop.  

 
Van zodra we info hebben over het aantal beschikbare plaatsen, contacteren we de geregistreerde kandidaat zij-instromers/hun ouders, zodat ze zich kunnen inschrijven in onze school (dan wel een andere school). 
 
Bij beperkte plaatsen is het volgnummer van registratie bepalend.  
 
 
HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92