Digitaal bezoek

Cognitief sterk functionerende leerlingen

Binnenklasdifferentiatie. Dat is omgaan met verschillen tussen leerlingen in een klas op een proactieve, positieve en planmatige manier om te komen tot verhoogde motivatie, welbevinden, leerwinst en/of leerefficiëntie.

Zeppelin-project. De leerlingen die daarbij aansluiten, volgen het ganse jaar een traject dat hen langs verschillende modules voert. In zo’n module werken de leerlingen enkele weken lang (twee lesuren/week) onder begeleiding van een coach rond een thema. De gemiste lessen halen ze zelfstandig in. Uiteraard krijgen toetsen steeds voorrang op het Zeppelinactiviteit.
Welke modules de leerlingen doorlopen, hangt af van het jaar waarin ze zitten. Tijdens hun 6-jarige carrière op HDC willen we hen van een zo ruim mogelijk gamma aan thema’s en werkvormen laten proeven. Een greep uit het aanbod: recht, sterrenkunde, filosofie, improvisatietheater, evolutietheorie, keramiek …. Enkele modules die zeker verplicht zijn: studiemethode voor cognitief sterk functionerende leerlingen; omgaan met perfectionisme en faalangst; en ontspanningstechnieken.

In uitzonderlijke omstandigheden volstaat het aanbod van binnenklasdifferentiatie en Zeppelin niet.  Er kan dan een bijzonder individueel traject aangevraagd worden bij de directeur leerlingenzorg. Noden en mogelijkheden worden verkend en naast mekaar gelegd. De klassenraad buigt zich vervolgens over het voorstel en zal hierover stemmen. 
In een dergelijk individueel traject kan de klassenraad aan de leerling vrijstelling verlenen van het bijwonen van lessen zodat de leerling extra verbreding kan krijgen via vakken in andere studierichtingen of via onderwijs buiten de school (vanaf het vijfde jaar aan de UCLL, vanaf het zesde jaar aan de KULeuven).

HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92