Digitaal bezoek

Keuzevakken

Vanaf het tweede jaar kiest elke leerling jaarlijks zelf een vak uit een vast aanbod. Zo werken we aan:

  • Keuzevaardigheid: Informatie inwinnen, de eigen interesses en capaciteiten leren kennen, daar positief voor gaan, zelfstandig durven kiezen -- ook los van de vrienden en vriendinnen
  • Motivatie: Wie zichzelf mag en kan sturen, geraakt makkelijker gemotiveerd dan wie gestuurd wordt.
  • Executieve vaardigheden: We werken in HDC een leerlijn uit rond executieve vaardigheden. Dat zijn de vaardigheden die nodig zijn om een probleem aan te pakken, te plannen, te kunnen bijsturen … De keuzevakken zijn de labo’s voor executieve vaardigheden.
  • Verruiming van je horizon over studierichtingen en typische vakken heen.

2e Jaar

Een major (5u) te kiezen uit een van volgende studiedomeinen:

Economie en organisatie

In deze major maak je kennis met economische en financiële thema’s. Je leert de wereld van het ondernemen kennen en je ontdekt situaties, waarin economie een belangrijke rol speelt.

Als consument maak je keuzes. Je wil bijdragen tot meer welvaart en welzijn in de wereld. Je leert kritisch te zijn over de economische gevolgen van technologie en digitalisering.

Een product legt een hele weg af voor je het kan kopen in de winkel. Hoe komt de prijs van een product via vraag en aanbod tot stand? Hoe zit het met de Belgische invoer en uitvoer van producten? Met welke landen drijven wij vooral handel? Dit zijn enkele vragen waar we een antwoord op zoeken.

Je maakt kennis met bedrijven en hun verschillende sectoren. Ze moeten hun producten niet alleen aan de man brengen, maar ook inspelen op technologische ontwikkelingen en nieuwe eisen in ecologie en duurzaamheid. En de overheid speelt ook een rol in de economie.

Je leert ook gebruik maken van ICT: je zoekt informatie online op, je maakt berekeningen en je geeft de data grafisch weer. Je ontwerpt en test programma’s voor eenvoudige economische toepassingen.

Je gaat niet enkel in theorie leren over economie en verantwoord ondernemen. We willen ook jouw ondernemingszin ontwikkelen. Je wordt zelf ondernemer in een project. Dat kan verschillende vormen aannemen.

STEM-wetenschappen

STEM is de afkorting van ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. In het Nederlands kunnen we dit vertalen als ‘natuurwetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde’.

Leren onderzoeken vanuit je nieuwsgierigheid naar wetenschappelijke en technische thema’s doe je hier. Daar hoort vanzelfsprekend ook bij dat je oplossingen voor problemen moet ontwikkelen, met veel gebruik van ICT.

In STEM-wetenschappen vertrekken we vanuit een behoefte/ vraag/probleem. Je leert eerst een goede analyse maken van het probleem en je ideeën verwoorden. Pas dan kan je een model of prototype gaan ontwerpen.

Je verkent vier domeinen waarin STEM in de samenleving een belangrijke rol speelt:

  • Communicatie- en informatietechnologie: bv. informatiesystemen, telecommunicatie …
  • Mechatronica: bv. mechanica, besturingssystemen …
  • Levenswetenschappen: bv. biotechnologie, voeding …
  • Constructies: bv. architectuur, vormgeving …
Maatschappij en welzijn

Dit is jouw keuze als je vooral geïnteresseerd bent in de sociale aspecten van de mens en de manier waarop menselijke relaties werken. Je stelt je de vraag “Waarom doen mensen wat ze doen?”. Je observeert en analyseert dus het gedrag van mensen in verschillende situaties. Je hebt oog voor wat er in de wereld of in andere culturen gebeurt.

Daarnaast focussen we dan weer op het belang van een gezonde en persoonlijke levensstijl. Welke adviezen geven wetenschappers over voeding, beweging en welbevinden? Hoe bouw je een persoonlijke lifestyle uit?

Je leert dus hoe verschillende wetenschappelijke disciplines zoals sociologie, biologie en psychologie naar de mens en de samenleving kijken.

Je gaat niet enkel in theorie leren over de maatschappij. We willen ook jouw sociaal engagement ontwikkelen. Samen met je klas werk je een klein sociaal project uit. Zo word je zelf ook sociaal vaardiger en leer je met anderen communiceren.

Klassieke talen: Latijn

Je bouwt verder op je opgedane kennis uit het eerste jaar. Het onderzoek van de Romeinse taal, teksten en cultuur staat centraal tijdens deze uren. Doorheen leesteksten en cultuurlessen word je ondergedompeld in de wereld van de Romeinen. Je leert over de Romeinse samenleving en je legt linken met onze huidige culturen. Je leest, interpreteert en reflecteert over Latijnse teksten waarbij je taalgevoel en je taalkennis worden aangescherpt.

2e Jaar

Een minor te kiezen uit:

Economie

Deze minor kan je beschouwen als een verkennende ‘minibasisoptie’ of een lightversie van de major. De inhoud en aanpak zullen dan ook gelijkaardig zijn.

Maatschappij en welzijn

Deze minor kan je beschouwen als een verkennende ‘minibasisoptie’ of een lightversie van de major. De inhoud en aanpak zullen dan ook gelijkaardig zijn.

Wetenschappen

Deze minor kan je beschouwen als een verkennende ‘minibasisoptie’ of een lightversie van de major. De inhoud en aanpak zullen dan ook gelijkaardig zijn.

Moderne talen

De minor Moderne talen bouwt verder op de algemene vakken Engels, Frans en Nederlands. We zoemen verder in op het genieten van taal en literatuur. Je laat je fantasie en verbeelding spreken om creatief aan de slag te gaan.

Daarnaast beschouwen we taal als toegangspoort tot andere culturen en landen. Je leert in contact met Engelsof Franstaligen (dit kan via: mail, chat, een uitstap, een uitwisseling ...) je nog beter mondeling en schriftelijk uit te drukken. Je verruimt niet alleen je kijk op de wereld, maar ook je visie op taal. Hoe werkt een taal? Hoe draagt ze bij tot de cultuur of de groep waartoe je behoort? Hoe bepaalt ze voor een stuk mee wie je bent? Of wat leert onderzoek over gelijkenissen en verschillen tussen talen jou?

Grieks

Naast de studie van het Latijn leer je in deze richting ook een andere taal uit de oudheid, het Grieks. Via de taal gaat er een hele wereld voor je open en maak je kennis met de cultuur van de Grieken. De Griekse beschaving heeft enorm veel invloed gehad op onze cultuur en manier van denken. Het lijkt wel geheimschrift, dat Grieks, maar al na een paar lessen ben je gewend aan dit alfabet en lees je al je eerste Griekse zinnetjes. Omdat je al een jaar Latijn achter de rug hebt, kan je snel vorderingen maken in deze klassieke taal.

Flex

In de minor Flex krijg je enerzijds de kans om je kennis voor Nederlands, Frans en wiskunde te remediëren indien nodig. Anderzijds word je uitgedaagd om je talenten voor deze vakken verder aan te scherpen, te verdiepen en te verbreden. Dit doe je zelfstandig en op je eigen tempo, onder begeleiding van vakleerkrachten die je helpen om jouw persoonlijke traject af te leggen.

3e Jaar

een keuzevak (1u) te kiezen uit:

Recht en rechtvaardigheid

We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar het recht in de samenleving.

Eerst maken we kennis met het rechtssysteem in ons eigen land: wat houdt de Belgische rechtstaat in? Hoe ziet de gerechtelijke structuur in België eruit? Hoe werkt ons gevangeniswezen?
Daarnaast onderzoeken we de kracht, de tegenstrijdigheden en beperkingen van het recht. Wat betekent ‘recht’ voor mensen in hun dagelijkse leven? Bestaat er iets als rechtvaardigheid?

Hier zal kritisch nadenken centraal staan, bijvoorbeeld over de spanning tussen de rechten van het individu en de rechten van andere personen en de belangen van de samenleving.

Artistiek atelier

We vertrekken vanuit jullie interessevelden en proberen via een brainstorm een idee of concept te ontwikkelen dat we verder uitwerken. Dit kan resulteren in een kunstwerk dat meerdere domeinen aanraakt. (Beeld, dans, muziek, podiumkunsten, nieuwe media.). Jullie worden zowel artistiek als organisatorisch uitgedaagd om een project uit te werken richting een toonmoment.

Economie in actie

In groepsverband een eigen bedrijfje oprichten dat hopelijk ook nog winst kan maken, dat is de opzet  tijdens dit keuzevak. Let op: er komt veel meer bij kijken dan je verwacht. Met vallen en opstaan ga je ondervinden dat een bedrijf leiden niet zo eenvoudig is. Maar waar een wil is, is een weg. Gaat het lukken om het schooljaar met winst af te sluiten? Wie weet ga je tijdens dit uur wel de basis leggen voor een eigen winstgevend bedrijf in de toekomst

Filosofisch atelier

Wanneer ben je echt vrij? Ben jij eigendom van je ouders? Wanneer mag je liegen? Zijn we allemaal gelijk? Vanuit de nieuwsgierigheid, verwondering en de durf om te denken ontdekken we een aantal filosofische ideeën. We leren over belangrijke filosofische thema’s waar je iedere dag zelf in jouw leven mee te maken krijgt.

 

Op reis met mythes

In het keuzevak "mythologie" maak je een reis rond de wereld door middel van verhalen die bekend staan in onze en andere culturen. Vanuit de bekendere mythen verbreed je je wereldbeeld en waag je stappen richting het onbekende. Behalve dat je een ontdekkingsreiziger van mythen wordt, is er ook een kans om zelf creatief aan de slag te gaan! Voel je je geroepen om een dappere Jason of moedige Medea te worden? Aarzel dan niet!

4e Jaar

een keuzevak (1u) te kiezen uit:

Creatief schrijven

Ben je vaak aan het dagdromen tijdens de les? Gaan die dagdromen toevallig over diverse verhalen die je bedenkt? Schrijf je graag? Ben je geïnteresseerd in literatuur? Dan is creatief schrijven iets voor jou! Tijdens de lessen creatief schrijven ligt de focus niet op functionele teksten, maar ga je aan de slag met proza en poëzie. Af en toe lezen we ook fragmenten uit literaire werken om zo te onderzoeken wat een goed verhaal nu eigenlijk is. Verder werk je aan verschillende schrijfopdrachten om de schrijver in jezelf te ontdekken.

Media en journalistiek

Tijdens het optie uur media nemen we de actualiteit onder de loep. We bekijken nieuwsartikels, reportages uit verschillende bronnen en verdiepen ons in thema’s die tijdens het schooljaar het nieuws bepalen. Denk aan migratie, gender, migratie, internationale politiek, fake news… Van jullie wordt er verwacht om de media met een kritisch oog te bekijken en om zelf mee de onderwerpen die jullie interesseren te onderzoeken. Tijdens het tweede semester draaien we de rollen om. We gaan op zoek naar de reporter in jou. We onderzoeken hoe een reportage gemaakt wordt en hoe je aan research doet. Je maakt en eigen reportage in een audiovisueel medium, denk aan podcast, video reportage, vlog, eigen website…

Politiek en actualiteit

Altijd al willen weten hoe het kon dat Trump de verkiezingen won in 2016 terwijl zijn tegenstandster Clinton meer stemmen had? Waarom werkt de Belgische politiek zo traag en hoe komt het dat we 7 ministers van Gezondheid hebben? Het zijn enkele vragen waarop we een antwoord gaan zoeken in het keuzevak “Politiek”. We beginnen met politiek op lokaal niveau en zoomen daarna uit tot op internationaal niveau. Daarnaast gaan we ook zelf aan de slag en ondervinden wat het nu is om politieker te zijn. We verliezen daarbij de actualiteit niet uit het oog. Of je al gebeten bent door de politieke microbe of er nog niets van weet, iedereen is welkom.

Project duurzaamheid

Heb je interesse om onze school groener te maken? Om deel te nemen aan projecten op school maar ook daarbuiten rond een duurzame levensstijl? Wil je meer weten en samen nadenken over de grotere maatschappelijke problemen rond het klimaat en milieu? En vooral wil je graag andere mensen inspireren en mee werken aan een betere toekomst? Dan ben je aan juiste adres! Tijden deze lessen gaan we samen op zoek naar projecten en manieren om onze levensstijl duurzamer te maken. We zoomen in op zelfgekozen thema's en werken daar rond tijdens de lesuren!

 

Artistiek atelier

In het artistiek atelier maken we artistiek werk, creëren we, drukken we ons uit. We ontwikkelen artistieke projecten. Dit kunnen verschillende disciplines zijn of zelfs gecombineerd, van schilderen en tekenen tot video, fotografie, installaties, performance, … Je kiest zelf wat je maakt, alleen of in groep, je wordt begeleid van in het begin bij het ontstaan van een idee tot op het einde wanneer het werk klaar is. Een vak voor leerlingen met goesting in artistieke creatie en expressie! Artistieke ervaring mag, maar is zeker niet vereist. Vooral veel goesting, nieuwsgierigheid en plezier om te creëren!

5e & 6e Jaar

De meeste studierichtingen in onze derde graad bestaan uit twee polen, bijvoorbeeld moderne talen en wetenschappen in moderne talen-wetenschappen. Leerlingen van tweepolige studierichtingen kiezen in welke pool ze aan onderzoekend leren doen.

In onderzoekend leren verbreden en verdiepen we de gekozen pool. We scherpen de onderzoeksvaardigheden aan. En we versterken de executieve functies, verantwoordelijk voor planning en organisatie, timemanagement, probleemoplossend handelen , flexibiliteit, uitvoeren van complexe taken, focus en reflectie over eigen werk.

HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92