Digitaal bezoek

SWITCH

Op 1 Februari 2024 won HDC de Pesten dat kan niet!’-prijs. Daar zijn we uiteraard trots op!

De werkgroep STIPP (Sterk In Pest Preventie) bestaat uit leerkrachten én leerlingen. Jaarlijks vergaderen directie, CLB en ook ouders mee.

De werkgroep heeft een sterk anti-pestbeleid uitgewerkt. Daarin zitten volgende sleutelbegrippen.

Switchers, dat zijn:

  • Peters en meters, leerlingen dus, die optreden als peermediators. Zij zijn vooral belangrijk in de eerstelijnshulp. Hun tussenkomst kan echt pesten voorkomen. Meters of peters zijn vaak vertrouwenspersonen aan wie de leerlingen makkelijker dingen toevertrouwen.
  • Peters en meters die in het vijfde jaar een cursus hebben gevolgd om Switcher te worden. Dat is een heel engagement, want de cursus duurt twee dagen, waarvan één lesdag die de leerlingen zelf inhalen.
  • Leerlingen die de juiste gesprekstechnieken beheersen om in een conflict tussen te komen.
  • Leerlingen die begeleid worden door enkele leerkrachten, die ook de cursus volgden.
  • Peermediators die beschikken over een eigen SWITCH-lokaaltje om gesprekken in alle rust en discretie te kunnen voeren. 

De meldknop pesten.  Die is op Smartschool te vinden. Wie niet wil blijven zitten met een probleem en ook omstaanders (medeleerlingen, leerkrachten, ouders)  maken er gebruik van. De werkgroep STIPP volgt dan verder op.

Een schoolklimaat dat sterk inzet op verbinding en herstel.

Switchers

Schooljaar 2023 - 2024
HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92