Digitaal bezoek

Switchers

De werkgroep STIPP (Sterk In Pest Preventie) heeft een ontwerp voor een anti-pestbeleid uitgewerkt. Eén pijler daarvan zijn de peermediators (= Switchers). Van elk groepje meters en peters volgt er iemand de cursus om Switcher te worden (als ze in het 5e jaar zitten). Wat houdt het in? Zij leren de juiste gesprekstechnieken om in een conflict tussen te komen. Meters of peters zijn vaak vertrouwenspersonen aan wie de leerlingen makkelijker dingen toevertrouwen. Deze leerlingen worden begeleid door enkele leerkrachten, die ook de cursus volgden. Peermediator worden is een heel engagement, want de cursus duurt twee dagen, waarvan één lesdag die de leerlingen zelf inhalen. Peermediators zijn vooral belangrijk in de eerstelijnshulp. Hun tussenkomst kan echt pesten voorkomen. De Switchers beschikken over een eigen SWITCH-lokaaltje om gesprekken in alle rust en discretie te kunnen voeren. 

Maak kennis met onze nieuwe Switchers! Deze groep van enthousiaste zesdejaars kreeg een tweedaagse opleiding en zijn er helemaal klaar voor om pestproblemen en conflicten tussen leerlingen op school op te lossen. Blijf niet zitten met een probleem, maar gebruik de 'meldknop pesten' op smartschool en dan helpen zij je graag verder. De voorzitters dit schooljaar zijn Saadiya Deforche (6 LWE) en Tijn Somers (6 WEWIi1)

Switchers

Schooljaar 2023 - 2024
HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92