Digitaal bezoek

Hoe bereiden wij samen onze scholen en ons onderwijs voor op de toekomst?

 

Op deze klepper van een vraag zoeken we antwoorden.

 • ‘Wij’? Dat zijn alvast onze leerlingen, hun ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel, directies en bestuurders van de verschillende scholen binnen LKSD. Om de toekomst vorm te geven, brengen we graag al onze ervaringen, inzichten en perspectieven samen.
 • Samen? We horen graag alle inzichten en ervaringen. Alle perspectieven zijn van belang. Daarom willen we luisteren naar elkaar en in dialoog gaan. We kijken waar we elkaar kunnen versterken. En dat over scholen en ‘geledingen’ heen.
 • Waarom? Er komen in het onderwijs veel uitdagingen op ons af. Dat houdt ons wakker, maar maakt het soms ook wel wat complex. Wat zijn de uitdagingen waarvoor we staan en waar we ons op willen voorbereiden? Hoe pakken we die aan? Daar willen we net samen achter komen en over in gesprek gaan.
 • ‘Hoe’? We zullen dit en volgend jaar vele, verschillende stappen zetten. In elk van die stappen willen we goed communiceren, goed luisteren, raad of advies vragen, en liefst samen beslissen. In twee woorden, we willen participatief werken. En dat over scholen en ‘geledingen’ heen.

 

Dit traject heet dan ook 'Toekomst in dialoog' en is een initiatief van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle - van bestuurders, directies en collega’s van het Heilige-Drievuldigheidscollege, het Paridaens Instituut, Paridaens Basisschool, het Sint-Pieterscollege en Stroom.

Met ‘Toekomst in dialoog’ hebben we 2 grote doelen

1. We willen onze scholen en ons onderwijs klaar maken voor de toekomst.

Om dit doel te bereiken zetten we 3 grote stappen:

 • 1e trimester 22-23: welke uitdagingen brengt de toekomst met zich mee?

We verzamelen input bij leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders, directie en bestuur. Dat doen we met de tool ‘picture it’. We gaan binnen onze scholen in gesprek met elkaar in de klas, in het leraarslokaal, op de personeelsvergadering, tijdens een ouderpraatcafé,...

 • Op dinsdag 8 november, tijdens het 5e uur, verzamelen alle leerkrachten die dan les hebben, input bij de leerlingen waar ze dan les aan geven.
 • Op woensdag 16 november, op een speciale vergadering van het bestuursorgaan, verzamelen we input bij de bestuurders .
 • Op donderdag 17 november, tijdens de personeelsvergadering, verzamelen we input bij de leerkrachten, ondersteunend personeel en directie.
 • Op woensdag 23 november, tijdens een schooloverstijgende ouderraad, verzamelen we input bij de ouders.

Aansluitend op deze fysieke sessies stellen we het picture it platform open zodat iedereen individueel uitdagingen kan delen. Al deze input wordt verwerkt.

 • 2e trimester 22-23: we koppelen terug over de resultaten van de eerste trimester en gaan verder in dialoog, maar deze keer ‘gemixt’: leerlingen, ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel en directie en bestuur samen. In eerste instantie op een open schoolraad in de eigen school. Vervolgens op een collectief, schooloverschrijdend Toekomstforum, maken we samen een selectie van de meest relevante uitdagingen, spreken we af hoe we die concreet kunnen vastpakken, en bekijken we wie we hierbij nog best betrekken.

 

 • 3e trimester 22-23 en 23-24: we gaan effectief samen aan de slag om oplossingen te zoeken voor de gekozen uitdagingen.

 

2. We willen al doende leren over participatief en cocreatief werken

Hoewel we allemaal het beste voor hebben met “ons onderwijs”, onze kinderen en elkaar, kijken we daar niet allemaal op dezelfde manier naar -- gelukkig maar.

Met ‘Toekomst in dialoog’ willen we expliciet tijd en ruimte maken om in dialoog te gaan: leerlingen met leerlingen, ouders met ouders, … Maar even goed leerlingen met leerkrachten en bestuurders, bestuurders met ouders,… Directies met leerlingen samen met bestuurders en ga zo maar door. We zijn ervan overtuigd dat we alle ’wijsheid’ nodig hebben en dit ons meer richting en energie zal geven om de toekomst aan te gaan.

We willen al doende bijleren over hoe we dialoog en participatie concreet verder vorm kunnen blijven geven in onze scholen(groep).

Centrale vraag als we naar de toekomst kijken

Wat is voor jou een belangrijke uitdaging voor ons onderwijs in Leuven? Waar lig jij wakker van? Waar zouden we, volgens jou, samen rond aan de slag moeten? Waar wil je meer van of net minder?

Als we het over de toekomst hebben dan focussen we graag op de periode vanaf morgen tot pakweg binnen 20 jaar. Het gaat dus over ‘ons’ maar evengoed over zij die na ons komen.

Alle antwoorden zijn juist. Het kan gaan over zaken die specifiek voor Leuven of voor jou van belang zijn, maar even goed over zaken die voor heel Vlaanderen of nog breder van toepassing zijn. Bekijk dit vanuit jouw eigen perspectief als jongere/leerling, leerkracht, ouder … maar aarzel ook niet om eens door de ogen van iemand anders te kijken.

Wie kan ik aanspreken in verband met ‘Toekomst in dialoog’?

Een werkgroep van leerkachten, directie en bestuurders van de 5 scholen zwengelt ‘Toekomst in dialoog’ aan. De werkgroep wordt begeleid en ondersteund door Levuur, een organisatie die gespecialiseerd is in het ontwerpen en begeleiden van participatieprocessen en stakeholderbetrokkenheid.

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor:

 • het uitstippelen van de verschillende stappen die we zetten -- dat heet procesontwerp
 • het mee organiseren van die stappen – dat heet procesondersteuning
 • het communiceren naar alle betrokkenen en het opvangen van hun signalen – dat heet antenne-functie
 • het achterom kijken naar en het bijleren over de participatie.


Aan al deze mensen kan je vragen stellen, tips geven, opmerkingen overmaken en hulp aanbieden. Daarnaast kan je ook terecht op het centrale mailadres toekomstindialoog@lksd.be.

 

HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92