Digitaal bezoek
2023/10/10

Erasmus+ week 5 Moderne Talen

Sinds vorig schooljaar werken we met de leerlingen uit de richting Moderne Talen aan het Erasmus+ Lingua Verde project. Onze school werd geselecteerd door Epos, het agentschap dat o.a. verantwoordelijk is voor het programma Erasmus+ en daardoor kregen we subsidies voor een uitwisselingsprogramma met 2 partnerscholen -- uit Amalfi, Italië en Rhodos, Griekenland. Het uitwisselingsprogramma draait rond het thema duurzaamheid.

Vorig schooljaar kregen de leerlingen uit 4MT al enkele Soft CLILL lessen tijdens Frans & Engels. Ook werden er een aantal extra-muros-activiteiten georganiseerd om de leerlingen zo goed mogelijk te sensibiliseren rond het thema duurzaamheid, en dit alles in het Frans of/en Engels. We kregen hierbij veel hulp en nuttige tips van Ellen Vandenbroucke die coördinator is van School 2030 en coach bij Klimaatcontact.

Op 4 oktober is onze eerste uitwisseling gestart met de school uit Rhodos.

Hier volgt het overzicht van een bondig maar gevarieerd programma!

Woensdag 4 oktober

Donderdag 5 oktober 

Met de trein naar de Europese Wijk en een bezoek aan het Parlamentarium, het Europees Parlement, en het Huis van de Europese Geschiedenis. Hier loopt momenteel de tentoonstelling ‘De geschiedenis van een moderne crisis’ die mooi aansloot bij ons project. Meer info: https://historia-europa.ep.eu/nl/weggooien

Vrijdag 6 oktober

Met de trein naar Sint-Joris-Weert en in de Doode Bemde een rondleiding in het Engels (!): uitleg over natuurbeheer, waterbuffering, biodiversiteit, …. Dit in combinatie met een aantal uren natuurbeheer, dwz we werkten 'zeer' actief mee in het reservaat!

Meer info: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/doode-bemde

Op het einde van de dag maakten we samen een “duurzame” maaltijd op school en een extra 'EFCHARISTO' aan onze Josse Versin die voor de boodschappen, het menu en de coördinatie in de keuken zorgde! 

We kijken uit naar de volgende activiteiten en de 2de mobiliteit in het buitenland! 

HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92