Digitaal bezoek
2023/10/27

Kaarsjes als herinnering

De dagen worden stilaan korter, de avonden worden donker. Het is bijna november. Dan herdenken christenen hun dierbaren die overleden zijn, in het besef dat de overlevenden in hun sporen verder wandelen. Ook op onze school maken we daar een moment voor vrij.

Tegelijkertijd betuigen we dan steun en nabijheid aan de mensen die met pijn en verlies werden geconfronteerd.  Ieder van ons kent wel iemand die leed of rouw te verwerken kreeg. Voor sommigen zijn de aardbevingen in Turkije, Marokko of Afghanistan, of de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten heel dichtbij.  

Vrijdag 27 oktober krijgt iedere leerling en leerkracht, bij het aankomen op school, de kans om een kaarsje aan te steken als teken van verbondenheid met de overledenen en met mensen die pijn en verdriet moeten meemaken. Er is werkelijk voor iedereen een kaarsje. We laten de kaarsjes branden aan de voet van de bomen op de grote speelplaats en houden aansluitend een minuut stilte.

HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92