Digitaal bezoek

CLIL

In onze school kan je kiezen voor 1A Latijn of 1A Flex met of zonder CLIL.

CLIL staat voor “Content Language Integrated Learning”; een vak in een andere taal leren. We bieden een paar vakken, waaronder lichamelijke vorming in het Frans en onderdelen geschiedenis in het Engels aan. Zo leer je een vreemde taal eens op een andere manier: door te doen! We gebruiken de taal als communicatiemiddel en minder als doel op zich.

Door de maanden heen bouwen we voorzichtig maar daadkrachtig op. We verwachten zeker niet de CLIL-leerlingen een bijzondere voorkennis voor Frans of Engels hebben, we verwachten wel motivatie. We zien na enkele weken al de vooruitgang in spreekdurf en taalniveau bij de CLIL-leerlingen

De CLIL-leerkrachten streven ernaar om steeds de vreemde taal te gebruiken, maar er zijn uitzonderingen mogelijk om bijvoorbeeld woordenschat aan te reiken. De leerkracht biedt steeds visuele en andere vormen van ondersteuning aan om zich verstaanbaar te maken en om het leerproces van de taal te bevorderen. Afhankelijk van de gekozen basisoptie / studierichting bieden we de mogelijkheid tot CLIL-doorstroom tot in het zesde jaar aan. De plaatsen zijn wel beperkt, we werken in het eerste, het derde en het vijfde jaar met een lotingsysteem omdat we meer inschrijvingen hebben dan plaatsen. De keuzemogelijkheid om bij vrienden te zitten in het eerste jaar valt hierdoor ook weg.

Schooljaar 2022 - 2023

 

1e jaar

Min. 1klas flex (max. 24lln.)
Min. 1klas Latijn (max. 24lln.)

 • Lichamelijke Vorming (Frans)
 • Geschiedenis (meertalig project in het Engels)
   

2e jaar (Alle richtingen)

 • Lichamelijke Vorming (Frans)
 • Techniek (Frans)
   

3e jaar (Latijn, moderne talen, natuurwetenschappen)

 • Lichamelijke Vorming (meertalig project in het Engels)
 • Geschiedenis (Engels)
  ​​​​​​​

4e jaar(natuurwetenschappen, andere studierichting (hangt af van de inschrijvingen))

 • Lichamelijke Vorming (meertalig project in het Engels)
 • Geschiedenis (deels in het Engels)
 • ​​​​​​​Wiskunde (deels in het Engels)

 

Vanaf het schooljaar 2023 - 2024 wordt het CLIL-project uitgebreid naar de 3e  graad

Doelen

Uiteraard beoogt CLIL een hoger beheersingsniveau van de CLIL-talen, dat spreekt voor zich. Dit is echter niet het enige dat het CLIL-programma biedt.

Omdat de vreemde taal dwingt om na te denken waarover de leerstof gaat, beheersen de CLIL-leerlingen de vaardigheden die eigen zijn aan het vak nog beter. Studeren in een vreemde taal leidt net tot diepere inzichten.

Los van dit allemaal leidt CLIL automatisch naar meer openheid naar anderstaligen. Omdat we ze beter begrijpen en beter met hen kunnen communiceren.

Voorwaarden
 • Inschrijving is voor een heel schooljaar.
 • De leerling is bereid om zich actief in te zetten in het leerproces dat een taal vergt.
 • De leerling heeft interesse in culturele verschillen.
Goed om te weten
 • Als er te veel kandidaten zouden zijn, gebeurt er een loting.
 • De keuzemogelijkheid om bij vrienden te zitten in het eerste jaar valt hierdoor weg.
Inschrijving

Schooljaar 2022 -2023

 • Geef de aanvraag voor CLIL aan bij de inschrijving, niet bij de aanmelding.
 • De definitieve inschrijving gebeurt begin juli.
HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92