Digitaal bezoek

Geschiedenis

School

Toen de paters jozefieten in 1842 de gebouwen van het Heilige-Drievuldigheidscollege op de Oude Markt opnieuw als school begonnen te gebruiken, knoopten ze aan bij een lange traditie. De Leuvense universiteit heeft vanaf de stichting altijd zelf colleges met voorbereidend middelbaar onderwijs gehad.  In 1658 legden de rector en de burgemeester de eerste steen van het Collegie van  de Allerheiligste Drievuldigheid.  
 
Op deze plek wordt dus anno 2021 al 363 jaar middelbaar onderwijs verstrekt.  Wel niet volcontinu, want na de opheffing van de universiteit door de Franse Revolutie dienden de gebouwen tussen 1797 en 1842 achtereenvolgens als voedermagazijn, militair ziekenhuis voor de gewonden van Waterloo, café-dancing en tenslotte magazijn voor oliën en vetten.  Het huis op de Oude Markt is van alle markten thuis, maar vooral toch als de onderwijsinstelling gekend als “de jozefieten”. 
 
In mei 1944 werd het hoofdgebouw samen met het aangrenzende Heilige-Geestcollege door geallieerde bommen totaal vernield.  In 1949 werd de eerste steen van het huidige hoofdgebouw gelegd. Gaandeweg werd de school uitgebreid, een hele straat lang, tot aan het Damiaanplein.  In die gebouwen stond de tijd evenmin stil: vernederlandsing (1932); het Tweede Vaticaans Concilie (1965) leidde ertoe dat dat paters hun lange zwarte rok niet meer droegen, maar ook dat in 1969 een jonge vrouw in een korte kleurige rok leerkracht mocht worden; het einde van het internaat in 1975; gemengd onderwijs sinds 1995.  Sinds 2001 vormt het HDC samen met het Sint-Pieterscollege en het Paridaensinstituut de scholengemeenschap Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle.

Jozefieten

De Congregatie van de Jozefieten werd in 1817 gesticht door kanunnik Constant Van Crombrugghe.  Zijn doelstelling was de opvoeding van de volksjeugd, in een tijd van grote onrust en zelfs hongersnood.  Eerst zorgden de Broeders van Maria en Jozef (de latere jozefieten) voor gratis onderwijs via zondagsscholen, catechese en andere leergangen.  Later richtten de jozefieten zich meer op het middelbaar onderwijs.  Daar legden ze bijvoorbeeld de grondslag van wat wij vandaag de richting Economie noemen.  Als lid van het Nationaal Congres dat België in 1830 aan een grondwet moest helpen, ijverde Van Crombrugghe mee voor de vrijheid van onderwijs.  
 
Vandaag hebben de jozefieten vestigingen in Melle, Geraardsbergen, Leuven, Houtaing en Weybridge (VK). In de Democratische Republiek Congo zijn de jozefieten ook actief, in hun scholen zowel in het binnenland als in grote steden zoals Kinshasa. In de buurlanden van Congo zijn ze werkzaam in talrijke bisdommen.  In Santa Maria (Californië) bedienen de paters Saint Joseph Seminary en Saint Louis de Montfort Church.

Ook buiten België hebben de paters Jozefieten colleges:

Daarnaast hebben de Jozefieten ook in Afrika (Congo en Kameroen) verschillende scholen.
HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92