Digitaal bezoek

Leerlingenparticipatie

Je kan betrokken worden bij het reilen en zeilen van jouw school door actieve leerlingenparticipatie. Dit houdt verband met alle mogelijke activiteiten waardoor leerlingen via contacten, dialoog, acties of eigen initiatieven invloed uitoefenen op de manier van samenleven op school. Formele betrokkenheid van leerlingen is mogelijk via:

Leerlingenraad 
> Vijf wordt zeven
> Klimaat piraat
> Peters en meters
> Switchers
> Werkgroepen van leerkrachten
HDC-rock
> Toneel
> Sport
> Werkgroep tegen racisme
 

Leerlingenraad

De leerlingenraad is er van, voor en door leerlingen. We proberen om het voor leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken tijdens hun jaren op ons college. Een goede schoolomgeving helpt namelijk bij het leren. Dat doen we op verschillende manieren.

 

Vijf wordt zeven

Leerlingen van de derde graad bij wie je tijdens de middagpauze steeds terechtkan om uitleg te vragen over de leerstof. Deze leerlingen zullen in hun eigen bewoording trachten te antwoorden op je concrete vragen. Je hoeft geen afspraak te maken - de leerlingen staan steeds klaar om je te helpen. Ze helpen je om van een 5 op 10 een 7 op 10 te maken.

Klimaat piraat

Milieuzorg is een heet hangijzer van deze tijd. Leerlingen bedenken samen met leerkrachten wat ze concreet kunnen doen om de school en maatschappij duurzamer te maken. Mooie voorbeelden daarvan zijn: een tweedehandsmarkt, bewustmakingsacties, allerhande workshops, ...

Peters en meters

Alle klassen van de eerste graad hebben een peter en een meter: dit zijn sociaal geëngageerde leerlingen van het zesde jaar die de eerstejaars vanaf de eerste schooldag helpen zich goed te voelen op school, hun weg te vinden, twijfels weg te nemen … Ze kunnen samen met de klasleerkracht leuke klasactiviteiten tijdens de middagpauze of naschools organiseren. De peters en meters gaan met hun klas op sportdag en natuurbelevingsdag, zijn erbij op de voetbaltoernooitjes, gaan mee op voettocht …

Switchers

Met de werkgroep STIPP (Sterk In Pest Preventie) hebben we een anti-pestbeleid uitgewerkt. Eén belangrijke pijler daarvan zijn de Switchers. Switchers zijn 'peermediators', leerlingen die tussenkomen bij conflicten tussen leerlingen.Wat houdt het in?

  • Om Switcher te worden moet je meter of peter zijn van een klas in de eerste graad.
  • Als je in het 5e jaar zit volg je een cursus om Switcher te worden. Je leert dan de juiste gesprekstechnieken om in een conflict tussen te komen. Switcher worden is een heel engagement, want de cursus duurt twee dagen, waarvan één lesdag die de leerlingen zelf inhalen.
  • Als meter of peter, en zeker als switcher, ben je een vetrouwenspersoon aan wie de leerlingen makkelijker dingen toevertrouwen.
  • Switchers zijn vooral belangrijk in de eerstelijnshulp. Hun tussenkomst kan echt pesten voorkomen. 
  • De Switchers beschikken over een eigen SWITCH-lokaaltje om gesprekken in alle rust en discretie te kunnen voeren.
  • De Switchers worden begeleid door enkele leerkrachten, die ook de cursus volgden.

Werkgroepen van leerkrachten

Jawel, ook in werkgroepen van leerkrachten denken leerlingen mee. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de werkgroep 'stress op school' en voor de werkgroep 'evaluatiebeleid'.

HDC-rock

Om de twee jaar: HDC-rock, een heus muziekfestival op de speelplaats. Sponsoring, infrastructuur en logistiek, catering, programmatie, ... de leerlingen doen alles zelf. 

Toneel

Vanaf het vierde jaar kunnen leerlingen zich creatief uitleven in FAZA, het schooltoneel van HDC. Zij werken per schooljaar aan één productie onder leiding van enkele leerkrachten.

Sport

Leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar nemen het voortouw bij de organisatie van sport en spel tijdens de pauzes op school. In overleg met de leerkrachten lichamelijke opvoeding bedenken zij het aanbod van materiaal en activiteiten tijdens de middagpauze. Ze beheren een uitleendienst met sportmateriaalen organiseren verschillende competities (basketbal, spikeball, hockey, ...) onder de leerlingen. Ook voor de naschoolse sportactiviteiten (scholencompetitie, survival trophy, ...) zijn de leerlingen onze stimulatoren.

Werkgroep tegen racisme

Deze werkgroep van leerlingen en leerkrachten wil op allerhande manieren werken aan een school zonder racisme.   

HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92